Selasa, 20-02-2024
  • [] Berkhidmat pada Sunnah Nabawiyyah sesuai Manhaj Ahlussunnah wal Jama’ah [] "Ketahuilah bahwa ilmu yang tidak menjauhkanmu dari maksiat dan mendorongmu untuk beribadah pada hari ini, tidak akan bisa menjauhkanmu dari api neraka esok hari." (Imam al-Ghazali dalam Ayyuhal Walad)

Kategori: Sirah

MISI HIJRAH BELUM SELESAI

Diterbitkan : Rabu, 19 Jul 2023
Imam Taqiyyuddin ibn Daqiq al-‘Id dalam kitabnya, Ihkam al-Ahkam Syarh Umdah al-Ahkam, hlm. 56, menyebutkan 5 bentuk hijrah, اسم الهجرة […]

Download “Kedudukan, dan Pengujian Otentisitas dan Validitas Tarikh (Sejarah) Islam”

Diterbitkan : Rabu, 17 Mar 2021
Download “Kedudukan, dan Pengujian Otentisitas dan Validitas Tarikh (Sejarah) Islam” Klik: Kedudukan dan Pengujian Otentisitas Sejarah (Tarikh) Islam #JKDN