Selasa, 20-02-2024
  • [] Berkhidmat pada Sunnah Nabawiyyah sesuai Manhaj Ahlussunnah wal Jama’ah [] "Ketahuilah bahwa ilmu yang tidak menjauhkanmu dari maksiat dan mendorongmu untuk beribadah pada hari ini, tidak akan bisa menjauhkanmu dari api neraka esok hari." (Imam al-Ghazali dalam Ayyuhal Walad)

Dar Ummahat al-Mu’minin

Pusat Pendidikan Wanita Mukminat

Materi Utama:

Semester 1

1. Fikih Ibu I (Kitab Ahkam al-Umm fi al-Fiqh al-Islamiy)

2. Tafsir Surat Pilihan (QS. An-Nur dan at-Tahrim)

3. Adab Keluarga (Kitab Adab al-Islam fi Nizham al-Usrah)

4. Fikih Ibadah (Kitab Safinah al-Naja)

Semester 2

1. Fikih Ibu II (Kitab Ahkam al-Umm fi al-Fiqh al-Islamiy)

2. Biografi Ummahatul Mukminin (Kitab Arba’in fi Manaqib Ummahat al-Mu’minin)

3. Pendidikan Metode Rasulullah (Kitab Ar-Rasul al-Mu’allim wa Asalibuhu fi Ta’lim)

4. Hadits Ahkam Nikah (Kitab Bulughul Maram Bab Nikah, Talak dan Nafkah)

Materi Tambahan:

  1. Adab Belajar (Kitab Tadzkirah as-Sami’ wa al-Mutakallim)
  2. Adab Mengemban al-Qur’an (at-Tibyan fi Adabi Hamalah al-Qur’an)
  3. Fikih Haidh Nifas Istihadhah (Kitab al-Ibanah wa al-Ifadhah)

Ilmu Warits